Schip zonder koers

24 februari 2015

Schip zonder koersSucces begint met een strategie. Toch ontmoet ik veel bedrijven in de industrie die volop nagedacht hebben over verkoop, techniek en productie, maar veel minder over de supply chain. Opmerkelijk, want de performance is vaak zeer afhankelijk van de supply chain, zowel in kwaliteit, tijd en geld.

Kosten, kosten, kosten
Veel bedrijven hebben primair aandacht voor "cost savings". Dat is begrijpelijk, maar vaak de verkeerde route naar succes. Door de kostenfocus wordt er amper gewerkt aan een keurkorps van partners die uitblinken in kwaliteit, snelheid en performance. Hiermee kunnen we juist lagere kosten bereiken en bovendien kun je met een high-performance-supply-chain het verschil maken.

Olietanker
Daarnaast zijn snelheid en aanpassingsvermogen hoofdthema's in deze tijd. Zonder aandacht voor dynamiek wordt de toeleverketen een olietanker - traag en slecht wendbaar. Anno 2015 vraagt de #smartindustry om kleine, snelle schepen die kunnen inspelen op ontwikkelingen, zodat ze snel de klant kunnen bereiken. Dat moet echter wel georganiseerd worden.

Inkoopmarketing
Een 3e aandachtspunt is het "verkopen" van inkoop- en supply chain beleid aan de omgeving. Stakeholders als management, sales, engineering en leveranciers zijn vaak onbekend met de koers. Hier is een slag te winnen met concept STRATEGY, anders gezegt "sell your package" http:// Sell your package staat voor een inkoopstrategie maken, goed visualiseren en "verkopen" aan de omgeving.

Koers uitzetten
Ik pleit voor het organiseren van een smart supply chain. Stap 1 is de koers uitzetten met een inkoopstrategie. Daarmee kunnen we de Nederlandse (smart-) industrie blijvend versterken. 40% van de bedrijven heeft echter nog geen inkoopstrategie; kortom werk aan de winkel!

Paul van Veen