Supply Innovation Day en de Smart industry

19 januari 2015

Supply Innovation Day en de Smart industryDeze week is de landelijke aftrap van Smart Industry door minister van economische zaken Henk Kamp met als motto "Dutch industry fit for the future".

Smart Industry
Deze week noemde forumlid en Metaalunievoorzitter Fried Kaanen samenwerking in de keten essentieel tijdens zijn speech op de Supply Innovation Day 2015 van VETEAM. Flexible manufacturing en de digitale fabriek vergen snelheid en 1 platform voor informatiestromen.

Control
Dat klinkt prachtig en dat is het ook, maar hoe ga je dat realiseren met 440 leveranciers? Snelheid en digitalisering van de keten moet georganiseerd en blijvend onderhouden worden. Een supply base met een beperkt aantal juiste partners is cruciaal om snel te kunnen schakelen en inhoud te geven aan de actieagenda van Smart Industry.

#smartsupply
Smart Industry vraagt dus om #smartsupply. Smart Supply betekent een moderne, duurzame en beheersbare keten met een beperkt aantal partners die volop investeren in snelheid, digitalisering en integrale samenwerking. Met #smartsupply doe je meer met minder leveranciers.

Mismatch
Er zijn nog veel bedrijven in de toeleverketen die hier (nog) niet klaar voor zijn. Smart Supply vergt immers een cultuur van openheid, vernieuwing en kennisdelen. Zowel mensen als systemen in de supply chain moeten nog een aardige slag maken naar #smartsupply.

Kansen voor de supply chain
In Nederland zijn 1,4 miljoen mensen werkzaam in de Smart Industry, de topsector groeit meer dan 10% per jaar en staat in het middelpunt van de belangstelling. Gecombineerd met de enorme impact die de supply chain heeft op de business, biedt dit prachtige kansen om de Smart Industry een boost te geven met #smartsupply!

Paul van Veen