Resultaat supply interviews

23 juni 2014

Resultaat supply interviews6,7! Dat het is rapportcijfer dat de middelgrote industrie aan haar supply chain geeft. Een redelijk cijfer, maar het geeft ook aan hoeveel kansen er nog in de supply chain liggen en dat blijkt ook uit de volgende metingen:

Hoe hangt de inkoopvlag er bij
Gepeild zijn de inkoopvolwassenheid (Keough), strategie en category management.

Inkoopvolwassenheid: gemiddeld 3 (= leveranciers management - op een schaal van 5).
Strategie: 60% heeft een inkoopstrategie.
Category management: 50% doet aan gedifferentieerd inkoopbeleid per artikelgroep.

40% van de industrie zit nog in fase 2 (kostenreductie) en moet de stap naar leveranciers management (vendor rating, categories, minder leveranciers) en interne en externe supply teams nog maken. Het aantal bedrijven met een inkoopstrategie is identiek aan vorig jaar, 60%. Ook een inkoopaanpak per artikelgroep is nog in een ontwikkelingsfase; hiermee moet 50% nog starten.

Inkoopdashboard
Het inkoopdashboard heeft 5 meters; spend, spendanalyse, actieve leveranciers, circulair inkopen en voorraad.

Spend: 57% is de gemiddelde spendratio (verhouding inkoopkosten/omzet).
Spendanalyse: slechts 40% heeft een spendanalyse gemaakt.
Actieve leveranciers: gemiddeld 437 leveranciers sturen per jaar een factuur.
Circulair (duurzaam) inkopen: 90% vindt dit belangrijk, echter 40% doet er iets aan.
Voorraad: gemiddelde omloopsnelheid 7,4. Er ligt dus voor 7 weken op voorraad.

Zoals vaak blijkt gaat er veel geld om in de supply chain. Gemiddeld is dat 57% van de omzet; dat is met afstand de grootste portemonnee. Ook de relevantie van de supply chain neemt toe (spend vorig jaar 53%). Toch heeft maar 40% een fatsoenlijke spendanalyse gemaakt; opmerkelijk! Hier doemt een oud probleem op; in de supply chain "vreet" de operatie vaak (te) veel tijd, wat ten koste gaat van slim inkoopbeleid.

Het supply team bestaat gemiddeld uit 437 leveranciers (hoogste 944, laagste 127). Altijd nog een aanzienlijke hoeveelheid. Hoe intensief kun je samenwerken met >400 leveranciers? Circulair inkopen doet zijn intrede, maar voor veel industriele bedrijven is dit in meerdere opzichten groen terrein. Tot slot betekend 7 weken voorraad gemiddeld een kapitaalbeslag van 5M€.

Zorgen
De 3 grootste zorgen in de supply chain zijn:
1. Beschikbaarheid
2. Levertijd
3. Prijs

Beschikbaarheid en levertijd winnen het ruim van prijs. Ook hier is dus nog een schone taak weggelegd voor de inkopers.

Actie
De supply chain is zich in de middelgrote industrie aan het ontwikkelen. Toch liggen er nog veel kansen om van een 6.7 eens echt een 8 te maken. Aan de slag met een goede spendanalyse, category management, smart supply base en sterke relaties met de juiste partner om de beschikbaarheid en korte levertijden te regelen!

Paul van Veen